การพัฒนาเทคโนโลยีก้าวล้ำ การโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยง กำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง !!

ปัจจุบันนี้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีกำลังมีความเด่นชัดอย่างมากในเรื่องของการคิดค้นวิธีการต่าง ๆ ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในความเป็นอยู่ของผู้คนในเวลานี้เองกำลังมีการคิดค้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการคิดวิธีทางในการหาสิ่งที่จะมาพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายและสะดวกมากกว่าเดิม

เรื่องของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมานี้เองทางประเทศจีนในเวลานี้ได้มีการพัฒนาความคิดในเรื่องของ การโคลนนิ่ง ขึ้นมาในเรื่องของการโคลนนิ่งคือการสร้างสิ่งมีชีวิตจากรูปแบบเดิมที่เสียชีวิตไปแล้วนำมาสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้ดีเอ็นเอของสิ่งนั้นนำมาปลูกถ่ายและสร้างใหม่ขึ้นมาให้เป็นในลักษณะทางรูปร่างแบบเดิมทุกอย่าง และในการพัฒนาทางด้านการโคลนนิ่งในประเทศจีนตอนนี้เองก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดมาทดลองใช้กับ การโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยง ที่ได้มีการริเริ่มจากลิง 1 ตัวที่ได้มีการโคลนขึ้นมาเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบทางชีววิทยาในจากการที่จะหาหนทางรักษาโรคของมนุษย์โดยใช้ลิงเป็นสัตว์ทดลองที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดและได้เกิดเป็น จงจงและหัวหัว ขึ้นมา ซึ่งเรื่องของการทดลองโคลนนิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มแรกได้มีการทดลองโคลนนิ่งแกะที่มีชื่อว่า ดอลลี่ขึ้นมาก่อน ในประเทศสกอตแลนด์ เมืองเอดินบะระที่ได้มีการโคลนนิ่งแกะขึ้นมาเพื่อทำการทดลองทางพันธุกรรม ต่อมาจากการที่ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จทางด้านการโคลนนิ่งลิง จงจงและหัวหัว ขึ้นมาก็ทำให้มีแผนพัฒนา การโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยง ต่อยอดเข้ามาโดยเริ่มที่จะทำการทดลองกับสุนัขและแมวขึ้น เพื่อที่จะมาตอบสนองของผู้สูญเสียเพื่อสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของตัวเองไป โดยใช้กรรมวิธีโคลนนิ่งขึ้นมาในการทดลองแรกจะมีการนำดีเอ็นเอจากสัตว์เลี้ยงที่ตายแล้วนำมาปลูกถ่ายเป็นตัวอ่อนและส่งต่อไปยังสัตว์เลี้ยงอุ้มบุญปลูกถ่ายเซลล์ต่อมา และในอนาคตเองก็ได้มีการพัฒนาที่จะทำให้ การโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยง นั้นสามารถมีความทรงจำเกี่ยวกับอันเก่าได้ทั้งหมดเพื่อต่อยอดความก้าวหน้าในการรักษามนุษย์ได้กว้างมากขึ้น

ในเรื่องของ การโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยง เองก็ได้มีผู้ออกมาต่อต้านเรื่องของการผิดจริยธรรมทางสิ่งมีชีวิต และยังมีนักวิทยาศาสตร์ออกมากล่าวถึงเรื่องของการโคลนนิ่งเองในปัจจุบันนี้เองการที่จะนำมาใช้กับมนุษย์นั้นยังแทบจะเป็นไปไม่ได้ และสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการโคลนนิ่งออกมาเองก็มีช่วงอายุที่สั้นลงไปบ้างจากสัตว์ปกติทำให้เรื่องของการโคลนนิ่งในปัจจุบันนี้เองก็ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้รูปแบบการทำนั้นมีความมั่นคงก่อน