อันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือ ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว

ปัจจุบันเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตนั้นมามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นอย่างมากในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แทบตลอดเวลา ทำให้การใช้โทรศัพท์มือถือเองนั้นเหมือนจะเป็นปัจจัยที่ 5 ที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือเองก็มีคุณประโยชน์ที่มากไม่ว่าจะในเรื่องของการใช้ติดต่อสื่อสารกันผ่านการคุยหรือการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล กับใช้แอปพลิเคชั่นบางตัวที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานและโทรศัพท์มือถือเองก็เป็นเหมือนอุปกรณ์ที่จะให้ความบันเทิงแก่ผู้ใช้ทุกคนได้ แต่การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมากนี้เองก็อาจจะมีผลเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่มีการติดโทรศัพท์มือถือแทบตลอดเวลาได้ โดยผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการใช้โทรศัพท์มือถือนี้ก็จะเห็นเป็นข้อเสียในแต่ละอย่างของการใช้ที่มากเกินไป ได้ดังนี้

  1. ต้องมีโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลา

ต้องมีการใช้โทรศัพท์มือถือแทบตลอดเวลา เพราะหากไม่มีติดตัวหรือไม่ได้จับออกมาจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจ

  1. เล่นโทรศัพท์มือถือจนไม่อยากทำอย่างอื่น

ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อเสียที่ร้ายแรงมาก สำหรับผู้ที่เริ่มติดการใช้โทรศัพท์มือถือที่มากเกินไป จนไม่อยากทำอะไร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือการเรียนได้ ถ้าหากยังมีการใช้ติดต่อกันแล้วไม่ยอมลดการใช้ลงไป

  1. อารมณ์แปรปรวนได้ง่าย

การใช้มือถือเป็นระยะเวลานานเองก็มีผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้ใช้ทุกเพศ และทุกวัยเพราะเมื่อทำการเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ความสนใจจะจดจ่อไปที่จุดเดียวและเมื่อมีคนเข้ามาทักหรือหยุดให้เลิกการใช้ อาจจะส่งผลกระทบที่จะทำให้เกิดอารมณ์ที่มีการหงุดหงิด จากการมาขัดจังหวะ

  1. ทำให้สายตามีโอกาสเสี่ยงที่จะมีปัญหา

การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานานที่นานเองนั้นก็อาจส่งผลกระทบในเรื่องของการมองหรือจ้องโทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งแสงที่ปล่อยออกมาจากโทรศัพท์มือถือเองหรือก็คือแสงสีฟ้านั้น เป็นแสงที่มีผลกระทบต่อระบบสายตาเมื่อทำการมองเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวหรือปวดหัวได้ และส่งผลเสียที่อาจทำให้สายตาที่มองจากปกติ ต้องมีสายตาที่สั้นลงไป จากการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานาน

  1. ใช้โทรศัพท์มือถือในทางที่ไม่ถูกต้อง

ผลกระทบจากการใช้มือถือที่ไม่ถูกต้องที่เห็นได้ชัด คือในปัจจุบันนี้เองการทำธุรกรรมทางการเงินก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่จะทำเรื่องนี้ได้ ทำให้การอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพหรือคนที่มีความประสงค์ไม่ดีใช้ช่องทางนี้ในเรื่องของการหลอกต้มตุ๋นด้วยวิธีการต่าง ๆ ทำให้เกิดการเสียทรัพย์สินที่มีอยู่ได้

การใช้โทรศัพท์มือถือเองก็ควรที่จะมีข้อจำกัดและรู้จักวิธีใช้ให้ดีเพราะหากใช้โทรศัพท์มือถือที่มากจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงาน และอาจจะทำให้เป็นคนที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีได้ ดังนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือเองนั้นก็ควรที่จะอยู่ในช่วงอายุที่มีความเหมาะสม แต่ถ้าหากผู้ที่มีอายุยังเด็กอยู่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จริง ก็ต้องมีคนคอยแนะนำการใช้ให้ดี